Home » Dienstenaanbod

Dienstenaanbod 2024

 De informatie hieronder gaat over de diensten en bijbehorende tarieven van MIK Kinderopvang voor het jaar 2024.

Tarieven 2024

Kinderdagverblijf
52 weken hele en halve dagopvang: € 10,25 per uur 
40 weken hele en halve dagopvang: € 11,47 per uur
Flexibele opvang: € 11,98 per uur
Incidentele opvang: € 10,66 per uur

Peuteropvang
€ 10,25 per uur
De Ouderbijdragetabel 2024 geeft een overzicht van het algemeen uurtarief voor de peuteropvang. Dit is voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en heeft dus alleen betrekking op de peuteropvang. 

Buitenschoolse opvang 
BSO Compleet: korte middag € 9,12 per uur | lange middag € 8,33 per uur
BSO Schoolweken: korte middag € 11,25 per uur | lange middag € 9,65 per uur                        
Voorschoolse opvang: € 11,11 per uur 
Vakantie-opvang: € 11,11 per uur
Flexibele opvang: € 11,11 per uur
Incidentele opvang: € 10,51 per uur

Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Planning via planning@mik-piwgroep.nl.

Rekenhulp

Ga naar de rekenhulp. Bereken hier de netto kosten van de gewenste opvang.

Downloads

Hieronder vind je een aantal informatieve documenten: 

Uitleg Buitenschoolse Opvangvormen (BSO)

MIK Kinderopvang biedt drie BSO-opvangvormen:

  • BSO Compleet = opvang na schooltijd en tijdens alle schoolvakanties
  • BSO Basis = opvang na schooltijd en tijdens de helft van de schoolvakanties (zelf te bepalen welke weken). Per 1 januari wordt BSO Basis niet meer als BSO-pakket aangeboden voor nieuwe overeenkomsten. BSO Basis is van toepassing op lopende overeenkomsten tot 1 april 2024. Daarna worden de betreffende overeenkomsten in overleg met de klant omgezet naar BSO Compleet of BSO Schoolweken eventueel in combinatie met andere BSO-producten.  
  • BSO Schoolweken = alleen opvang na schooltijd

Het is aan te raden een berekening te maken van de netto kosten van de opvang, dus met aftrek van de kinderopvangtoeslag. Het uurtarief van de diverse opvangvormen is namelijk verschillend. BSO Compleet heeft het laagste uurtarief. Hierdoor kan BSO Compleet soms netto voordeliger zijn, ook al is er geen opvang tijdens alle vakanties nodig. Maak de berekening met behulp van de rekentool.

Tegoeden

Het is per kalenderjaar mogelijk om maximaal 10 keer op een andere dag dan de contractuele dag gebruik te maken van de opvang. Dit is alleen mogelijk als er een plek in de groep vrij is. Voor extra opvang zijn de ontvangen tegoeden (MIKKIES) te gebruiken. Het inzetten van MIKKIES is geen recht maar een extra service van de organisatie. Door de huidige situatie in de kinderopvang (wachtlijsten en personeelskrapte) zijn aanvragen momenteel moeilijk te honoreren.

Centrale Ouder Commissie (COC)

De Centrale Ouder Commissie is betrokken bij het vaststellen van het dienstenaanbod. Na een positief advies van de COC wordt het dienstenaanbod pas gepubliceerd.