Home » Kwaliteit & Beleid » Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is vernieuwd en uitgebreid met een afwegingskader dat per 1 januari 2019 in gaat. Samen met het stappenplan 'Hoe te handelen in het geval seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling', vormen deze documenten het 'Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang'. Klik hier voor het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag van MIK Kinderopvang.