Kernwaarden & MIK

Veiligheid, betrokken, samenspel, uitdaging. Dat is de kern.

1. Veiligheid

Veiligheid is de basis van alles. Uw kind moet zich veilig voelen om zich prettig te kunnen voelen. Veiligheid is de oorsprong en begint al bij de moeder in de buik. Deze kernwaarde is dan ook onze basis waar alles begint.

2. Betrokken

We zijn partners in opvoeden en geven ouders de vereiste aandacht om de zorgverantwoordelijkheid samen te dragen. U en uw kind zijn geen nummer bij MIK. We zijn betrokken. Emotionele aandacht is bij ons geen loos begrip. Kinderopvang is emotie!

3. Samenspel

Kinderen verblijven bij ons in groepsverband. Zij leren bij MIK rekening houden met anderen en in de sociale context van de groep zichzelf te ontdekken.Samen opgroeien tot positieve en zelfredzame wereldburgers. Daar tekenen wij voor!

4. Uitdaging

Wij selecteren onze pedagogisch medewerkers op hun professionaliteit en hun talenten. Verrassing is een belangrijke factor in spel. Daarvoor is een prikkelende omgeving vereist!

Uitgangspunten 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich bij onze kinderdagverblijven veilig en geborgen voelen. Er is volop ruimte om te spelen en al spelend te leren. Er wordt veel aandacht besteed aan de ruimte, het speelmateriaal en het dagritme.

Tijdens de aangeboden activiteiten en begeleiding komen alle belangrijke aspecten van de ontwikkeling aan bod: de motorische, emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van kennis, denken en taal. MIK noemt dat toTAALontwikkeling.

Een kind leert spelend. Wij begeleiden en stimuleren deze ontwikkeling. Met veel liefde en professionaliteit: dat is ons vak. En dit alles natuurlijk in samenspraak met ouders (lees ook verzorgers).