Uw klacht en MIK

Heb je een klacht, vertel het ons.
Ben je tevreden, vertel het een ander!

In het kort:

  • bespreek een klacht met de betrokken medewerker
  • indien nodig schakel het locatiehoofd in
  • leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dien dan een schriftelijke klacht in via het Klachtenformulier MIK

Komt u er samen met MIK niet uit? Zoek dan bemiddeling via: Klachtenloket Kinderopvang of meld een klacht bij de Geschillencommissie.

affiche_klacht_1_DEFLees ook: