Home » Kwaliteit & Beleid » Wij observeren uw kind

KIJK!

Wij observeren uw kind

Kijk! is het observatie-en begeleidingsinstrument waarmee wij het ontwikkelingsverloop van uw kind op diverse ontwikkelingsgebieden observeren en registreren.

Aan de hand van de observaties sluiten we aan met ontwikkelingsgerichte activiteiten. Er worden foto’s, werkjes en uitspraken van uw kind toegevoegd waardoor het een mooi persoonlijk document wordt van uw kind dat u bij beëindiging van de opvang mee krijgt.

KIJK! wordt gebruikt voor de kinderen van 0-12 jaar en zorgt daardoor voor een soepele doorstroom van het kinderdagopvang / peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) naar de buitenschoolse opvang en de basisschool.