Home » Locaties » Buitenschoolse opvang Anne Frank

Buitenschoolse opvang Anne Frank

Eigen tijd na school!

Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom om na school bij Buitenschoolse opvang (BSO) Anne Frank te komen chillen, kletsen en genieten. BSO Anne Frank vormt samen met de Anne Frankschool, het Integraal Kindcentrum (IKC): Anne Frank in Heugem Maastricht.

Lekker jezelf zijn!

Kinderinspraak vinden we erg belangrijk bij BSO Anne Frank. Zo hebben de kinderen zelf de aankleding van de locatie verzorgd door middel van kunstworkshops! Een gezellige boel! Daarnaast zijn we vaak in de gymzaal te vinden, waar we allerlei beweegspellen en sportactiviteiten organiseren. En in vakanties werken we veel samen met BSO de Spiegel en stellen we altijd een uitdagend vakantieprogramma op (gezellig zo samen!).

We spelen graag iedere dag ook even buiten om een frisse neus te halen. En dat kan prima op het grote buitenterrein!

Nieuwsgierig?
Wat leuk! Plan gerust een vrijblijvende rondleiding en beleef het zelf!

Oudercommissie

Een goede kwaliteit van de opvang van jouw kind vinden wij als MIK Kinderopvang ontzettend belangrijk. Het bewaken en verbeteren van onze kwaliteit doen we samen met jou als ouder en/ of opvoeder. Daarom vormen wij bij elke MIK Kinderopvanglocatie een oudercommissie. Naast deze lokale oudercommissies is er ook een Centrale Oudercommissie (COC) die adviesrecht heeft op ons beleid. De COC geeft, met mandaat van de lokale oudercommissies, gevraagd én ongevraagd advies.

Heb je interesse in deelname aan de oudercommissie?
Vermeld dat dan bij de aanmelding of meld je bij de locatiemanager of pedagogisch medewerker(s) van de opvanglocatie van jouw kind.

Aangesloten basisschool

BS Anne Frank (Maastricht)

Elke BSO is gekoppeld aan 1 of meerdere scholen. Als een school is aangesloten bij MIK, wil dit zeggen dat MIK:

  • het vervoer verzorgt van betreffende scholen naar de BSO. Dit kan te voet, per fiets of taxi en is per school verschillend geregeld.
  • opvang biedt op de 7 wettelijke studiedagen die een shcool inplant in een schooljaar.

Wil je meer weten?

Bekijk hieronder de contactgegevens

Adres

De Beente 15 (ingang Heugemerstraat)
6229 AV Maastricht (Heugem)

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? Laat het ons weten

Groepsindeling

* 4-13 jaar

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (voorschoolse opvang) en na
school tot 18.30 uur.

In schoolvakanties van 08.00 tot 18.30 uur.