Home » Locaties » Buitenschoolse opvang De Wereldster

Buitenschoolse opvang De Wereldster

Locatie met een hele grote buitenruimte!

Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom om na school bij Buitenschoolse opvang (BSO) De Wereldster te komen chillen, kletsen en genieten.

Wanneer uw kind naar basisschool De Wereldster gaat, halen wij uw kind lopend op. Gaat uw kind naar De Lindengaerd in Rothem, dan halen wij uw kind op met ons eigen MIK busje of vaste taxi.

Chillen, bijkletsen en genieten

Bij BSO De Wereldster zijn de groepen naar leeftijd ingedeeld. Zo kan uw kind vanuit school eerst rustig met leeftijdsgenootjes wat eten en drinken, voordat uw kind zelf beslist wat het wil gaan doen. De deuren gaan open, zodat uw kind ook naar de andere groepen kan. Het is immers vrije tijd na school, dus uw kind beslist zelf waar het zin in heeft!

De locatie beschikt over een enorme buitenruimte en daar zijn we veel te vinden. Ook het bos zijn fantastische speel- en ontdekplekken voor de kinderen waar we vaak naartoe gaan!

In vakanties werken we veel samen met buitenschoolse opvang BSO & Zo in Bunde. Zo bieden we altijd een uitdagend vakantieprogramma!

Nieuwsgierig?
Wat leuk! Plan gerust een vrijblijvende rondleiding en beleef het zelf!

Oudercommissie

Een goede kwaliteit van de opvang van jouw kind vinden wij als MIK Kinderopvang ontzettend belangrijk. Het bewaken en verbeteren van onze kwaliteit doen we samen met jou als ouder en/ of opvoeder. Daarom vormen wij bij elke MIK Kinderopvanglocatie een oudercommissie. Naast deze lokale oudercommissies is er ook een Centrale Oudercommissie (COC) die adviesrecht heeft op ons beleid. De COC geeft, met mandaat van de lokale oudercommissies, gevraagd én ongevraagd advies.

Heb je interesse in deelname aan de oudercommissie?
Vermeld dat dan bij de aanmelding of meld je bij de locatiemanager of pedagogisch medewerker(s) van de opvanglocatie van jouw kind.

Aangesloten basisscholen

BS de Lindegaerd (Meerssen)

BS de Wereldster (Meerssen)

Elke BSO is gekoppeld aan 1 of meerdere scholen. Als een school is aangesloten bij MIK, wil dit zeggen dat MIK:

  • het vervoer verzorgt van betreffende scholen naar de BSO. Dit kan te voet, per fiets of taxi en is per school verschillend geregeld.
  • opvang biedt op de 7 wettelijke studiedagen die een shcool inplant in een schooljaar.

Wil je meer weten?

Bekijk hieronder de contactgegevens

Adres

Past. Dominicus Hexstraat 16
6231 HG Meerssen

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? Laat het ons weten

Groepsindeling

4-8 jaar
8-13 jaar

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag vso van 7.30-8.30,
na school tot 18.30 uur.

In schoolvakanties van 07.30 tot 18.30 uur.