Home » Locaties » Buitenschoolse opvang Ratjetoe

Kleurrijke ruimtes bij BSO Ratjetoe in Born

Veel vrijheid, flexibiliteit en ruimte voor eigen inbreng

Op school hebben kinderen een vast schema. Bij BSO Ratjetoe mogen ze daarom zélf weten wat ze gaan doen. Keuze genoeg! Ratjetoe heeft verschillende kleurrijke ruimtes waar kinderen zelf op ontdekking kunnen gaan. Er staan kisten vol bouwmaterialen in de groene ruimte. De gele kamer is het grote atelier en in de blauwe kamer kunnen kinderen lekker chillen. Buiten kunnen ze makkelijk hun energie kwijt, want onze kinderen mogen de hele speelplaats van basisschool De Wissel gebruiken.

BSO Ratjetoe in het kort

Ruimtes voor kleine en grote kinderen

Het valt meteen op als je Ratjetoe binnenkomt: de hippe, huiselijke inrichting. Elke ruimte is even kleurrijk en staat vol uitdagend speelgoed: een enorm poppenhuis, muziekinstrumenten en een atelier vol knutselspullen. In de keuken maken we regelmatig wat lekkers klaar en kinderen eten samen aan een gezellige ronde tafel. Bovendien is er een gamekamer én een kamer om ongestoord huiswerk te maken. Fijn voor de oudere kinderen!

“Kinderen kiezen zelf wat ze graag willen doen”

Een middag vol activiteiten

Bij BSO Ratjetoe willen we graag dat kinderen doen waar ze zin in hebben. Maar zelf hebben we natuurlijk ook volop creatieve ideeën. We kijken goed waar kinderen behoefte aan hebben en stimuleren hen om te doen wat bij hen past. Buiten hebben we naast een groot speelplein mooie klimrekken en een zandbak en binnen is de keuze aan activiteiten ook groot. Knutselen, spelletjes doen, dansen, muziek maken: we pakken graag uit. Als team doen wij altijd met de kinderen mee. Samen plezier maken, daar gaat het om.

Bij Ratjetoe is het écht vakantie

Helemaal feest is het in de vakanties. We gaan graag naar Kasteelpark Born, naar de speeltuin, het bos of de bioscoop, maar bowlen en klimmen kunnen ook op het programma staan. Als we er maar lekker op uit kunnen. Flexibiliteit vinden we bij Ratjetoe heel belangrijk. Ouders/verzorgers kunnen erop rekenen dat wij persoonlijk met hen meedenken. Zo is de opvang van je kinderen altijd goed geregeld. We werken bovendien goed samen met KDV ’t Boemeltje en OBS De Wissel, zodat we kinderen samen een fijne schooltijd bieden.

Nieuwsgierig?

Neem gerust contact met ons op! 

Oudercommissie

Een goede kwaliteit van de opvang van jouw kind vinden wij als MIK Kinderopvang ontzettend belangrijk. Het bewaken en verbeteren van onze kwaliteit doen we samen met jouw als ouder en/ of opvoeder. Daarom vormen wij bij elke MIK Kinderopvanglocatie een oudercommissie. Naast deze lokale oudercommissies is er ook een Centrale Oudercommissie (COC) die adviesrecht heeft op ons beleid. De COC geeft, met mandaat van de lokale oudercommissies, gevraagd én ongevraagd advies.

Heb je interesse in deelname aan de oudercommissie?
Vermeld dat dan bij de aanmelding of meld je bij de locatiemanager of pedagogisch medewerker(s) van de opvanglocatie van jouw kind.

Aangesloten basisscholen

BS Het Avontuur (Buchten)

BS Kingbeek (Grevenbicht)

BS Swentibold (Born)

OBS de Wissel (Born)

Elke BSO is gekoppeld aan 1 of meerdere scholen. Als een school is aangesloten bij MIK, wil dit zeggen dat MIK:

  • het vervoer verzorgt van betreffende scholen naar de BSO. Dit kan te voet, per fiets of taxi en is per school verschillend geregeld.
  • opvang biedt op de 7 wettelijke studiedagen die een shcool inplant in een schooljaar.

Wil je meer weten?

Bekijk hieronder de contactgegevens

Adres

Jan van Salmstraat 5
6121 NE Born (Hondsbroek)

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? Laat het ons weten

Groepsindeling

* 4-5 jaar

* 6-7 jaar

* 8-12 jaar

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag na school tot 18.30 uur.

In schoolvakanties van 08.00 tot 18.30 uur.

Extra aanbod

* Voorschoolse opvang