Home » Locaties » Peuteropvang Amby

Peuteropvang Amby

Vanuit de peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) naar school!

Vanaf 2 tot 4 jaar is uw peuter van harte welkom om bij peuteropvang Amby op ontdekkingstocht te komen: spelen, ontdekken, leren én vriendjes maken. Peuteropvang Amby vormt samen met buitenschoolse opvang Amby, kinderopvang Amby (voormalig peuterspeelzaal) en de basisschool, het Integraal Kindcentrum (IKC)Amby in Maastricht.

Spelen, ontdekken en leren

We maken hier ongelofelijk veel plezier en leren daar ook nog onWIJS veel van! Want we bieden op alle locaties van de kinderdagverblijven en peuteropvang ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie' (VVE) aan. VVE vormt een onderdeel van onze pedagogische werkwijze. We werken met de methodiek ‘Speelplezier'. Hierbij wordt spelenderwijs kennis gemaakt met taal en kunnen sociale-en persoonlijke vaardigheden optimaal ontwikkeld worden (leuk he!). En omdat we een goede samenwerking hebben met de basisschool, verloopt de stap naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk.

Maar eerst…. genieten bij Amby

Nieuwsgierig?

Wat leuk! Plan gerust een vrijblijvende rondleiding en beleef het zelf!

Wil je meer weten?

Bekijk hieronder de contactgegevens

Adres

Koninginnestraat 2 A
6225 BR Maastricht (Amby)

Kindplanning (contracten)

Bianca Welzen
06- 1278 1196

Ouderportaal (incidentele opvang)

Locatiehoofd

Kelly Theunissen

Groepsindeling

* 2-4 jaar

2 groepen van 16 kinderen.

Telefoonnummers

Mobiel: 06-2731 1048

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.45 tot 12.45 uur.