Home » Locaties » Peuteropvang Amby

Peuteropvang Amby

Vanuit de peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) naar school!

Vanaf 2 tot 4 jaar is uw peuter van harte welkom om bij peuteropvang Amby op ontdekkingstocht te komen: spelen, ontdekken, leren én vriendjes maken. Peuteropvang Amby vormt samen met buitenschoolse opvang Amby, kinderopvang Amby (voormalig peuterspeelzaal) en de basisschool, het Integraal Kindcentrum (IKC)Amby in Maastricht.

Spelen, ontdekken en leren

We maken hier ongelofelijk veel plezier en leren daar ook nog onWIJS veel van! Want we bieden op alle locaties van de kinderdagverblijven en peuteropvang ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie' (VVE) aan. VVE vormt een onderdeel van onze pedagogische werkwijze. We werken met de methodiek ‘Speelplezier'. Hierbij wordt spelenderwijs kennis gemaakt met taal en kunnen sociale-en persoonlijke vaardigheden optimaal ontwikkeld worden (leuk he!). En omdat we een goede samenwerking hebben met de basisschool, verloopt de stap naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk.

Maar eerst…. genieten bij Amby

Nieuwsgierig?

Wat leuk! Plan gerust een vrijblijvende rondleiding en beleef het zelf!

Oudercommissie

Een goede kwaliteit van de opvang van jouw kind vinden wij als MIK Kinderopvang ontzettend belangrijk. Het bewaken en verbeteren van onze kwaliteit doen we samen met jou als ouder en/ of opvoeder. Daarom vormen wij bij elke MIK Kinderopvanglocatie een oudercommissie. Naast deze lokale oudercommissies is er ook een Centrale Oudercommissie (COC) die adviesrecht heeft op ons beleid. De COC geeft, met mandaat van de lokale oudercommissies, gevraagd én ongevraagd advies.

Heb je interesse in deelname aan de oudercommissie?
Vermeld dat dan bij de aanmelding of meld je bij de locatiemanager of pedagogisch medewerker(s) van de opvanglocatie van jouw kind.

Wil je meer weten?

Bekijk hieronder de contactgegevens

Adres

Koninginnestraat 2 A
6225 BR Maastricht (Amby)

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? Laat het ons weten

Groepsindeling

* 2-4 jaar

2 groepen van 16 kinderen.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 12.30 uur.