Home » Locaties » Peuteropvang El Habib, de boezemvriendjes

Peuteropvang El Habib: de boezemvriendjes. 

Vanaf 2 tot 4 jaar is uw peuter van harte welkom om bij Peuteropvang El Habib te komen spelen, ontdekken, leren en (boezem)vriendjes te maken! 

Elk kind is uniek en daarmee is dus ook de ontwikkeling die de kinderen doormaken voor ieder individu anders. Dit is voor ons het uitgangspunt van waaruit we werken bij Peuteropvang El Habib. De Nederlandse samenleving is een multi-etnische en multiculturele samenleving. In een dergelijke maatschappij gaan gelijkheid en gelijke kansen samen met respect voor culturele, etnische en religieuze veelvormigheid.

Ouderbetrokkenheid
Onze samenwerking met ouders staat centraal: samen staan we voor de meest optimale ontwikkeling van het kind. Openheid, duidelijkheid, betrokkenheid en vertrouwen in elkaar zijn daarbij van groot belang. 

Samen dragen we met de ouders verantwoording voor de totale ontwikkeling van het kind, we accepteren dat ieder kind anders en uniek is.

We zijn gespecialiseerd in VVE ( voor- en vroegschoolse educatie ) en we werken met de methodiek Speelplezier. Goed voor de brede ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld op het gebied van taal en sociaal-emotioneel gedrag. Voor kinderen die nog helemaal geen Nederlands spreken is de methodiek Speelplezier heel geschikt om snel de Nederlandse taal te leren. Er is namelijk veel aandacht voor uitbeelden en handelend spreken waardoor deze kinderen al vanaf het begin veel van het aanbod kunnen volgen.

We hebben een goede samenwerking met de basisschool, de stap naar het basisonderwijs verloopt hierdoor zo soepel mogelijk.

Nieuwsgierig?
Je bent van harte welkom! Plan gerust een vrijblijvende rondleiding bij ons in.

Oudercommissie

Een goede kwaliteit van de opvang van jouw kind vinden wij als MIK Kinderopvang ontzettend belangrijk. Het bewaken en verbeteren van onze kwaliteit doen we samen met jou als ouder en/ of opvoeder. Daarom vormen wij bij elke MIK Kinderopvanglocatie een oudercommissie. Naast deze lokale oudercommissies is er ook een Centrale Oudercommissie (COC) die adviesrecht heeft op ons beleid. De COC geeft, met mandaat van de lokale oudercommissies, gevraagd én ongevraagd advies.

Heb je interesse in deelname aan de oudercommissie?
Vermeld dat dan bij de aanmelding of meld je bij de locatiemanager of pedagogisch medewerker(s) van de opvanglocatie van jouw kind.

Wil je meer weten?

Bekijk hieronder de contactgegevens

Adres

Silexstraat 41
6216 XB Maastricht

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? Laat het ons weten

Groepsindeling

één VVE groep (2-4 jaar)

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

Extra aanbod

* Voor- en Vroegschoolse Educatie