Home » Nieuws » Agora onderwijs

Agora onderwijs

Agora onderwijs

Stichting Kindante en MIK & PIW Groep slaan de handen in elkaar

Ontdek de wereld op je eigen manier!

Stichting Kindante en MIK & PIW Groep slaan de handen in elkaar en bouwen samen aan een Agora Kindcentrum in de Westelijke Mijnstreek. Dit initiatief is ontstaan uit vragen van ouders. Samen met de Vereniging Agora werken wij op dit moment aan dit mooie initiatief. En daar nodigen we ook jou graag voor uit om over mee te denken!

Agora Opvang & Onderwijs 
Agora is een plek waar kinderen elkaar ontmoeten, samen leren en eigen passies verkennen. Elk kind krijgt een persoonlijk leer- en ontwikkeltraject aangeboden. We behandelen alle kinderen ongelijk, want we willen elk kind zo optimaal mogelijk begeleiden. En elk kind heeft een andere aanpak nodig om vanuit eigen nieuwsgierigheid te kunnen leren. Dit gebeurt aan de hand van challenges. De leervraag (challenge) van het kind staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Vanuit de leervraag ontstaat het leerproces.

Hier komt de coach (Agoriaanse Meester) aan bod. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback. Dit autonoom leren betekent niet ‘in je eentje leren’. Leren vindt altijd plaats te midden van en samen met anderen, binnen en buiten de groep. We houden rekening met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor elkaars autonomie en vrijheid. Kortom: vrijheid, maar geen vrijblijvendheid.

De ouders van elk kind spelen een sleutelrol. Ouders staan midden in de samenleving en we willen hun kennis en vaardigheden dan ook graag benutten. Daarom vormen ouders een belangrijk deel van ons maatschappelijke netwerk. Iedere ouder is zichtbaar en actief op Agora en sluit daarmee de cirkel waarbinnen kinderen zich vrij voelen en in vertrouwen en veiligheid de onbekende toekomst omarmen.

Wat willen we bereiken 
De ambitie is om in het nieuwe schooljaar van start te gaan op een locatie in een mooie omgeving waar veel te ontdekken valt en waar we kunnen samenwerken met externe partijen. Hiervoor werken we aan een locatie waar opvang en onderwijs mogelijk is voor kinderen van 0-12 jaar. We willen graag kennis maken met jou als ouder, professional of belangstellende; door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we de organisatie van ons Agora aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte. In inspiratiesessies maken we daarom, naast een korte presentatie over de plannen die we tot nu hebben, veel ruimte voor dialoog en ontmoeting.

Denk je met ons mee?
We komen graag in contact met iedereen die nieuwsgierig is naar onze ideeën en plannen. Misschien ben je ouder en wil je onderzoeken of agoriaans aanbod passend kan zijn voor jouw kind. Misschien ben je professional en ben je nieuwsgierig naar een ander perspectief op je vak. Misschien ben je op een andere manier benieuwd naar onze plannen en ambities. Je bent van harte welkom om met ons mee te denken. Voor informatie kun je terecht op onze website https://www.agorawestelijkemijnstreek.com.

Via de website kun je je aanmelden voor een inspiratiesessie.

Terug naar overzicht