Home » Nieuws » Artikel De Limburger: Meer plezier betekent beter leren

Artikel De Limburger: Meer plezier betekent beter leren

Artikel De Limburger: Meer plezier betekent beter leren

Meer plezier betekent beter leren

Heeft een driejarige al een talent? Natuurlijk! En dankzij de Talentacademie van de recent gefuseerde MIK & PIW Groep kunnen medewerkers van kinderdagverblijven de mini-talenten alle ruimte geven zich optimaal te ontplooien. Pedagoog Julie Hennessy van MIK Kinderopvang geeft een kijkje in de keuken van de Zuid-Limburgse Talentacademie voor 0 tot 4-jarigen.

----

Boeit iets je niet of ben je verdrietig? Dan kun je je minder goed concentreren en dus ook minder goed leren. Het klinkt als een open deur en dat is het natuurlijk ook. Toch is het nadrukkelijk kijken naar de mate van welbevinden en betrokkenheid geen vanzelfsprekendheid. “Daar stapt men normaal misschien te snel overheen”, zegt Hennessy. Daarom is ze vol lof over de start van de Talentacademie begin dit jaar.

MIK Kinderopvang, Stichting Spelenderwijs (beide onderdeel van MIK & PIW Groep) en Stichting Kinderopvang Parkstad hebben reeds 24 pedagogisch medewerkers een training aangeboden waarbij ze als het ware door een speciale ‘bril’ kijken. Ze kijken even niet in hoeverre de kleintjes zich bijvoorbeeld motorisch of sociaal ontwikkelen. Het gaat er juist om of ze goed in hun vel zitten en bevlogen bezig zijn met een activiteit.

Het project vindt plaats onder supervisie van Prof. F. Laevers, KU Leuven, directeur van Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs CEGO. Hij heeft wetenschappelijk aangetoond dat kinderen daadwerkelijk vlotter leren, als ze gelukkig zijn. Deze wetenschap beweegt de medewerkers om welbevinden en betrokkenheid van de kinderen te verhogen. Door interventies zoals het verrijken van spelmateriaal of het bieden van meer ruimte voor eigen initiatief. Dit heeft een directe positieve invloed op de mate van betrokkenheid. Als je kinderen zelf laat kiezen, zie je waar hun voorkeur naar uit gaat. Vaak zijn dat de dingen waar ze goed in zijn. “Leren gebeurt in de flow van het spel waarbij er balans is tussen wat het kind al goed kan en wat het kind nog net niet kan”, aldus Hennessy. Het is de uitdaging voor de medewerkers om voor die balans te zorgen met de interventies die zij doen.

Momenteel worden nog meer collega’s opgeleid. De volgende stap is het digitaal in kaart brengen van de individuele ontwikkeling van kinderen.

Voordeel van deze methode is dat de focus ligt op wat kinderen wel kunnen in plaats van wat (nog) niet.

Dat de Talentacademie nu al een succes is, hoorde Hennessy onlangs nog van medewerkers op twee verschillende vestigingen. “Beiden zien dat het sociale gedrag van de kinderen vooruit is gegaan. De kinderen helpen elkaar meer en zoeken elkaar vaker op om samen te spelen. Voor de medewerkers is zoiets een geweldige motivatie. Het inspireert hen om nog meer uit de kinderen èn zichzelf te halen”.

Bron © Dagblad De Limburger, editie 'Opgroeien' 20-12-2019

Terug naar overzicht