Home » Nieuws » Een gezonde en veilige omgeving voor jouw kind

Een gezonde en veilige omgeving voor jouw kind

Een gezonde en veilige omgeving voor jouw kind
De eerste jaren van een kind hebben grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. De overheid stelt eisen aan de kwaliteit van die opvang. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht hierop en besteden deze taak uit aan de GGD.

Jaarlijks worden al onze kinderopvanglocaties bezocht door een toezichthouder van de GGD. Zo'n inspectie is meestal onaangekondigd. Onze pedagogisch medewerkers zijn daarop voorbereid. Natuurlijk willen ze hun beste beentje voorzetten en laten zien waar zij zich elke dag voor inzetten: een gezonde en veilige omgeving bieden waar kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken! Als er tijdens een inspectie een kindje huilt of een activiteit anders verloopt dan gepland, is dat soms best spannend voor onze medewerkers. De toezichthouders zijn echter bekend met de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Is er een buitenactiviteit, dan gaan ze mee naar buiten. Huilt een kindje, dan wachten de vragen even totdat de pedagogisch medewerker het kind heeft kunnen troosten. Dat neemt niet weg dat er kritisch wordt gekeken naar de kwaliteit en veiligheid van onze opvang. En dat is goed!

Wat controleert de GGD precies?

Tijdens de jaarlijkse inspectie kijkt de toezichthouder naar het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk. Hij onderzoekt of we ons houden aan de wettelijke eisen op het gebied van:

  • Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving;
  • Pedagogisch klimaat;
  • Personeel en groepen;
  • Veiligheid en gezondheid;
  • Accommodatie;
  • Inspraak en klachten.

Rapport over de kwaliteit van de kinderopvang

Na een bezoek volgt een inspectierapport. Deze rapporten zijn openbaar en kun je inzien in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook zijn hier samenvattingen van deze rapporten te vinden. Zo krijg je een goed beeld van de kwaliteit van de locatie die jouw kind bezoekt of mogelijk gaat bezoeken. Via de locatiepagina's op deze website kun je eenvoudig doorklikken naar de inspectierapporten van de betreffende locatie.

Wat gebeurt er als er iets niet in orde is?

Als een locatie niet aan één of meer criteria voldoet, kunnen er passende maatregelen volgen. De toezichthouder van de GGD beoordeelt bij een vervolgbezoek of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Terug naar overzicht