Home » Nieuws » Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang

Elk kind verdient een gezonde start

Basisschool Petrus Canisius in Puth, een locatie van kindpartner Kindante, is al tien jaar een Gezonde School. Een mooi jubileum om bij stil te staan. Vooral omdat dit gedachtegoed ook is doorgetrokken naar de peuteropvang Ut Rengel(p)ötje (gevestigd in het gebouw van de basisschool) en de BSO De Vrijbuiters (op loopafstand van de basisschool) van Spelenderwijs. Water drinken, gezonde tussendoortjes zoals fruit en groente eten, lekker bewegen met SuperFIT en meewandelen met de Peuter4daagse maakt deel uit van onze ambitie om een Gezonde Kinderopvang te zijn. Samen zijn wij goed bezig!

Spelenderwijs en MIK Kinderopvang hebben inmiddels 12 gecertificeerde medewerkers – dit zijn pedagogisch medewerkers en locatiemanagers – coach Gezonde Kinderopvang. Zij ondersteunen alle kinderopvanglocaties in het uitdragen van het beleid. Het aanbod is altijd afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De pedagogisch medewerkers gebruiken leesboekjes, de VVE-thema’s en educatieve spelletjes rondom gezonde voeding om aandacht te schenken aan een gezonde leefstijl.

 Gezonde Kinderopvang

'Elk kind verdient een gezonde start’. Spelenderwijs en MIK omarmen dit motto. We bieden op onze locaties een gezonde omgeving, een uitdagende en veilige speel-leeromgeving voor de kinderen en een veilig klimaat dat kinderen stimuleert in hun sociaaleconomische ontwikkeling. Gezonde voeding en bewegen zijn onze speerpunten. Dat doen we bijvoorbeeld op alle locaties voor peuteropvang met SuperFIT: een brede aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. Activiteiten zijn onderdeel van het dagprogramma. Dat betekent meer bewegen, minder zitten, meer en verschillende groenten en fruitsoorten eten én water drinken.

Waar dat kan, worden ook ouders en de omgeving van het kind hierbij betrokken. Hoe eerder we kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Jonge kinderen die gezond opgroeien en een gezonde leefstijl aanleren, hebben op latere leeftijd een grotere kans dat ze gezond zijn en blijven.

Toename Gezonde Scholen

In 2013 was Basisschool Petrus Canisius de eerste school in Zuid-Limburg die het vignet Gezonde School kreeg. De school is destijds stapsgewijs aan de slag gegaan met thema’s als voeding, beweging en welbevinden, en heeft hierbij ook de peuter- en BSO-locatie van Spelenderwijs in Puth betrokken. Nu, 10 jaar later, staat de teller op 100 Gezonde Scholen in Zuid-Limburg. Op naar meer mijlpalen!

Ben je op zoek naar Gezonde Kinderopvang voor jouw kind? Kom dan een kijkje nemen bij één van onze locaties.

Terug naar overzicht