Home » Nieuws » De Limburgse taal levend houden in de kinderopvang

De Limburgse taal levend houden in de kinderopvang

De Limburgse taal levend houden in de kinderopvang
Op woensdag 22 november is de pilot ‘Limburgs in de Kinderopvang’ gestart. MIK Kinderopvang & Spelenderwijs willen samen Peuteropvang Heerlen de Limburgse taal levend houden in de kinderopvang. De pilot vindt plaats bij peuteropvang Rakkertjes, peuteropvang Montessori en in de peutergroep van kinderdagverblijf de Rode Loper. Pedagogisch medewerkers van de deelnemende locaties gaan de Limburgsde taal in hun dagprogramma aanbieden. Iedere locatie op eigen wijze.

Alexandra de la Roy, locatiemanager, en Esther van Loo van Levende Talen sectie Limburg namen het initiatief voor dit project. Esther van Loo coördineert de pilot in Limburg. Het idee komt overwaaien van Friesland; zij bieden ‘tweetalige’ kinderopvang. De Friese professionals staan hun Limburgse collega’s bij met raad en daad tijdens de pilotfase in Limburg. Pedagogisch medewerkers mogen zelf bepalen hoe ze invulling willen geven aan de pilot: bijv. de hele ochtend of alleen tijdens bepaalde momenten. De Troubadours van de Toekomst bezoeken elke deelnemende locatie, alsook July Vijgen (zangeres, liedjesschrijfster en kleuterleidster) en Peggy Alofs (Goud verteltheater) tijdens speciale voorleesmomenten.

Samen voor het Limburgs dialect

Woensdag 22 november kwamen de pedagogisch medewerkers van MIK Kinderopvang, Spelenderwijs en Peuteropvang Heerlen samen in peuteropvang Eigen-Wijz in Heerlen. Hoogleraar Leonie Cornips, die het gebruik van dialect in de kinderopvang onderzocht, de Friese collega’s (via liveverbinding), taalspecialisten van de Schunck-bibliotheek en ouders waren ook aanwezig tijdens de aftrap van de pilot ‘Limburgs in de Kinderopvang’. Zij dragen allen de Limburgse taal in de kinderopvang een warm hart toe. De pilot duurt tot april 2024. Daarna worden resultaten en ervaringen geëvalueerd.

Terug naar overzicht