Home » Nieuws » Inspiratie Webinar

Inspiratie Webinar

Inspiratie Webinar

Inspiratie Webinar over talentontwikkeling bij het jonge kind

Talentontwikkeling bij jonge kinderen staat centraal tijdens de inspiratie webinar  ‘Het jonge kind in beeld’ op donderdag 4 februari.De webinar vindt tussen 15 en 17 uur plaats en wordt georganiseerd door de kinderopvang organisaties verenigd in Kinderen ons Vak. 

De inspiratieconferentie geeft deelnemers onder meer inzicht in de aanpak van talentontwikkeling bij het jonge kind, via de Leuvense methode of de talentacademie. Verder komen innovatie binnen het pedagogisch onderwijs en het monitoren van het Onderwijs Achterstanden Beleid aan bod. 
Een mogelijke praktische samenwerking met alle partijen rondom het jonge kind in Limburg wordt tijdens de webinar onderzocht. 

Keynote spreker is Prof. dr. Ferre Laevers, directeur CEGO Onderzoek & Ontwikkeling van de KU Leuven“De best denkbare ingang om over talentontwikkeling een uitspraak te doen is de mate waarin kinderen zich goed voelen in de setting én hoe geboeid ze bezig zijn”, aldus Ferre Laevers.  
“Welbevinden en betrokkenheid zijn het vertrekpunt om te achterhalen hoe krachtig de leef- en leeromgeving is, en hoe we die nog kunnen versterken. Maar ze zijn geen doel op zich”, vervolgt hij.  “Ze zijn de voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.”

De webinar wordt afgesloten met inzichten over de procesgerichte manier om ontwikkeling van het kind in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang in kaart te brengen.

Aanmelden voor deelname aan de webinar kan t/m 1 februari as.via deze link

 

Terug naar overzicht