Home » Nieuws » Met vlag en wimpel 'geslaagd'!

Met vlag en wimpel 'geslaagd'!

Met vlag en wimpel 'geslaagd'!

In de afgelopen weken is de Inspectie van het onderwijs op vijf van onze opvanglocaties langs geweest. Het ging om de MIK locaties St. Pieter, In ’t Park en KDV Sterre en de Spelenderwijs Peuteropvang locaties Het Peutersoosje en Ut Rengel(p)ötje. De Inspectie heeft gekeken naar de kwaliteit van onze voorschoolse educatie. Met trots kunnen we vertellen dat we met enkel voldoendes en goeds zijn beoordeeld, en dus met vlag en wimpel zijn ‘geslaagd’!

Collega's bedankt!

We willen alle collega’s bedanken die betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen en tijdens de inspecties. Het is niet onopgemerkt gebleven hoeveel tijd en energie dit van collega's heeft gevraagd. 

Reden inspecties

De reden voor dit onderzoek is dat de Onderwijsinspectie in 2022 de kwaliteit van de voorschoolse educatie op kinderdagverblijven en de peuteropvang in Nederland in beeld brengt. Het heet ‘themaonderzoek kwaliteit voorschoolse educatie 2022’. Onze vijf locaties maakten onderdeel uit van de landelijke steekproef.

Terug naar overzicht