Home » Nieuws » MIK-beleid m.b.t. vaccineren

MIK-beleid m.b.t. vaccineren

MIK-beleid m.b.t. vaccineren

MIK wil kinderen een veilige en gezonde omgeving aanbieden. Hoe wij dit doen is vastgelegd in het Veiligheids- en gezondheidsbeleid. Uiteraard volgen we hierbij alle wettelijke regels.

Belang hechten aan veiligheid en gezondheid houdt onder andere in dat we nagaan of ouders hun kind laten deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit wordt geregistreerd. MIK staat volledig achter het belang en de noodzaak van het vaccinatie- programma. De deelname van alle kinderen hieraan beschermt ons tegen de gevolgen van veel infectieziekten. MIK adviseert daarom ouders die twijfelen of niet willen deelnemen aan het programma met nadruk dit toch te doen.

Is er sprake van een infectieziekte? Dan worden ouders hierover meteen geïnformeerd via een Infectieziektekaart. Is er sprake van een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma? Dan gaan we na in welke fase van het vaccinatieprogramma het kind zich bevindt en bepalen we in samenspraak met de GGD welke maatregelen er nodig zijn. Dit geldt ook als er sprake is van niet-gevaccineerde kinderen.

Op dit moment loopt er een maatschappelijke discussie over kinderen die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen. De discussie gaat vooral om de vraag of deze kinderen mogen deelnemen aan de kinderopvang. MIK staat dit momenteel toe conform de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

MIK volgt de landelijke berichtgeving en discussie op de voet en is met deskundigen en betrokken partijen hierover in gesprek. Wanneer er meer duidelijk is of aanleiding toe is, treft MIK nieuwe maatregelen. 

Terug naar overzicht