Home » Nieuws » ‘Ook nu willen we er voor de kindjes en ouders zijn’

‘Ook nu willen we er voor de kindjes en ouders zijn’

‘Ook nu willen we er voor de kindjes en ouders zijn’

De 24-uursopvang in de praktijk

Van het plaatsen van bedjes tot het inrichten van een complete douche. Bij het opzetten van een 24-uursopvang komt meer kijken dan gedacht, maar “wat is het fijn om er ook nu voor de kindjes en hun ouders te zijn.” Aan het woord zijn Annemiek van Houten, locatiehoofd van KDV Toermalijn en BSO de Spiegel in Maastricht en Sandra Erren, locatiehoofd van KDV en BSO De Rode Loper in Sittard. Op beide locaties van MIK is de afgelopen weken binnen een mum van tijd een 24-uursopvang gerealiseerd waar kinderen van ouders die noodopvang nodig hebben kunnen worden opgevangen. Zowel Annemiek als Sandra kijken terug op een aantal bewogen weken, maar bruisen samen met hun teams van de energie om het de kinderen en de ouders aan niets te laten ontbreken. Lees maar mee!

Het is half maart wanneer het kabinet oproept de deuren van BSO’s en kinderopvang zoveel mogelijk te sluiten en alleen open te stellen voor kinderen van ouders die noodopvang nodig hebben. Niet veel later openden de twee MIK-locaties 24/7 hun deuren. “Het is eigenlijk wel grappig hoe het gelopen is. Zo waren we op het ene moment in een werkgroep rustig aan het bekijken wat er nodig is om dit te bewerkstelligen en de volgende dag werd alles in een sneltreinvaart opgezet. In een paar dagen tijd was alles georganiseerd en konden we in het weekend het eerste kindje verwelkomen. Dat is ook alleen mogelijk geweest doordat iedereen  ̶  organisatiebreed -  de schouders er onder heeft gezet. Iedereen helpt mee, het voelt voor niemand als een verplichting”, blikt Annemiek terug.

Aan alles gedacht

Ook Sandra kijkt terug op een drukke tijd: “Na de opstartfase kwamen er steeds meer dingen bij. Direct werden o.a. doucheruimtes geregeld, maar daarmee waren we er nog niet. Ook hebben we moeten nadenken over extra protocollen. Daarnaast is bijvoorbeeld ook het contact met de gemeente en GGD belangrijk met het oog op de veiligheid. Toen het eerste kindje kwam overnachten van vrijdag tot en met dinsdag was alles helemaal uitgewerkt en overal over nagedacht.”

Wennen en samen ontdekken

Zowel Annemiek als Sandra geven aan dat op dit moment het sluitend krijgen van de personeelsplanning de grootste uitdaging met zich meebrengt. Dat komt voornamelijk doordat kinderen die niet standaard naar het kinderdagverblijf of BSO komen, gebruik maken van de extra opvangmogelijkheden. “Normaal passen we altijd een doordacht wenbeleid toe voor kindjes die voor het eerst bij ons komen. Dat gaat nu natuurlijk niet. Maar door van te voren veel informatie op te vragen bij de ouders, krijg je al een aardig beeld van welke kinderen er komen”, vertelt Annemiek.

Vertrouwde gezichten

“Een veilig en geborgen omgeving, dat vinden wij heel belangrijk. Daarom kijken we ook heel goed naar de personeelsplanning. We vinden het belangrijk dat dezelfde persoon de kinderen in bed legt en er ook is wanneer ze ’s ochtends weer wakker worden. De ouders zijn flexibel in wanneer ze hun kinderen komen brengen. Net wanneer het hen uitkomt. Dat betekent ook dat het soms lastig is om de personeelsplanning daarop aangesloten te krijgen. Maar, ook dat lukt en de medewerkers doen er echt alles aan om het zo gezellig mogelijk te maken”, laat Sandra weten, die op haar locatie al 11 verschillende kinderen mocht verwelkomen in de 24/7-noodopvang, waarvan er ook al 5 meerdere keren zijn blijven slapen.

Veiligheid en positieve energie voorop

De opvang gaat dus ook tijdens deze corona-tijd door, al is het soms in een aangepaste vorm. Daarbij worden de corona-maatregelen zo goed mogelijk doorgevoerd. “De bedjes hebben we bijvoorbeeld ruim uit elkaar gezet. Het is lastig om de kinderen, die vaak toch lekker samen willen spelen en ravotten, op 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bij het contact met de ouders zorgen we hier natuurlijk wel voor. Ouders zeggen buiten het pand gedag tegen hun kinderen. Dat past helemaal niet bij hoe wij zijn, want we willen juist toegankelijk zijn, maar zo is het voor iedereen veiliger. Wanneer er een kindje voor het eerst komt dan mag er wel een ouder mee naar binnen. Dat is voor het kind veel fijner”, vertelt Annemiek.

Blije gezichtjes 

“Dat gaat bij ons net zo”, laat Sandra weten. “De ouders van kinderen die normaal geen opvang bij ons afnemen krijgen eerst een rondleiding door het pand, zodat ze de sfeer kunnen proeven. Ook wanneer de kinderen bij ons zijn houden we ze graag op de hoogte. Hiervoor gebruiken we normaal gesproken het Ouderportaal. Voor ouders die gebruik maken van de noodopvang hebben we een andere oplossing: met hen houden we telefonisch contact. Even Facetimen of een appje sturen met een foto of een video; zo blijven ze betrokken. Dat wordt heel erg gewaardeerd merken we. En daar krijgen wij weer heel veel energie van.” Ook Annemiek besluit haar verhaal enthousiast: “Het is mooi om ook nu wat voor de ouders te kunnen betekenen.”

Op 11 mei gaan de deuren van onze opvanglocaties weer open. Onze noodopvang blijft na deze datum beschikbaar voor ouders die (extra) zorgdiensten moeten draaien vanwege het corona virus en de avond- of nachtopvang van hun kind(eren) niet zelf geregeld krijgen.

Terug naar overzicht