Home » Nieuws » Plat praote in de kèngeropvang - Dialect praten in de kinderopvang

Plat praote in de kèngeropvang - Dialect praten in de kinderopvang

Plat praote in de kèngeropvang  - Dialect praten in de kinderopvang

Limburgs dialect is hip. De helft van de jongeren (onder de 35 jaar) appt in het ‘plat’ en er bestaat zelfs een Limburgs toetsenbord voor mobiele telefoons en een gratis digitaal Limburgs woordenboek.

Meerdere studies wijzen de voordelen van het praten in het Limburgs dialect in de kinderopvang en het onderwijs uit. Zo is o.a. gebleken dat kinderen in groep vier die Limburgs spreken, hogere CITO-scores halen voor begrijpend lezen en spelling dan Nederlands sprekende kinderen.

Leonie Cornips (hoogleraar taalcultuur) doet regelmatig onderzoek naar het effect van de Limburgse taal op kinderen. Een vraag die steeds naar boven komt is: Hoe kan het dat veel kinderen plat pratend binnenkomen op de kinderopvang en aan het eind alleen nog maar Nederlands spreken?

Tweederde van de pedagogisch medewerkers praat vaak dialect met de kinderen. "Maar dat doen ze alleen op informele momenten, tijdens het eten, vrije spelmomenten, of om te troosten. Het kringgesprek en het voorlezen gaat in het Nederlands. Daardoor leren de kinderen onbewust dat het dialect ondergeschikt is aan het Nederlands. Dat kan anders.", aldus Leonie Cornips.

MIK & Spelenderwijs ging aan de slag met deze wijsheden. Op drie peuteropvanglocaties wordt daarom geëxperimenteerd met het dialect als voertaal. "Als de ervaringen positief zijn, als de kinderen dus dialect blijven praten, zullen meerdere opvanglocaties in onze provincie deze aanpak gaan overnemen.", zegt Cornips.

Nieuwsgierig naar de rest van het artikel van Maurice Timmermans? Lees het bij Observant Online.

Beeld: Unsplash

Terug naar overzicht