Home » Nieuws » Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Net als bij de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar is ouders/verzorgers gevraagd de rekening van de kinderopvang door te betalen. Hiervoor ontvangen ouders/verzorgers weer een compensatie via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Er zijn verschillende regelingen.  

Tegemoetkoming eigen bijdrage
Alle ouders/verzorgers die gewoonlijk gebruikmaken van kinderopvang en hun facturen ook nu volledig zijn blijven doorbetalen, ontvangen een compensatie. Dit is een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage voor de overeengekomen opvang, tot de maximum uurprijs.
Voor de kinderdagopvang loopt de tegemoetkoming van 16 december 2020 tot 8 februari 2021, voor de bso tot het einde van de sluiting. Die einddatum is nu nog niet bekend.

Net als bij de sluiting in het voorjaar van 2020 maakt de overheid voor de tegemoetkoming onderscheid tussen 3 groepen.

1. Ouders/verzorgers die kinderopvangtoeslag ontvangen
U ontvangt kinderopvangtoeslag voor de kosten van de kinderopvang tot de maximum uurprijs. U betaalt zelf ook een eigen bijdrage. Voor deze eigen bijdrage ontvangt u een tegemoetkoming. Die verschilt mogelijk van de precieze eigen bijdrage die u betaalt. De regeling wordt op dezelfde manier vormgegeven als in het voorjaar. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. De uitbetaling is gepland medio april. U ontvangt deze tegemoetkoming automatisch op uw rekening en hoeft dit dus niet zelf aan te vragen.  

2. Ouders/verzorgers die een bijdrage ontvangen op basis van een gemeentelijke regeling
Als u voor de overeengekomen opvang een bijdrage in de kosten via de gemeente ontvangt, krijgt u net als in het voorjaar een tegemoetkoming als u aan de voorwaarden voldoet.

3. Ouders/verzorgers die zonder overheidsvergoeding gebruikmaken van kinderopvang
Als u de opvang volledig zelf betaalt, kunt u compensatie voor de eerste en/of tweede sluitingsperiode aanvragen. Vanaf half april leest u op de website van de SVB uitgebreide informatie over de regeling, wat de voorwaarden zijn en hoe het bedrag wordt berekend. Vanaf 1 mei kunt u de vergoeding aanvragen via de website van de SVB.

Meer informatie
Op dit moment werkt de overheid de tegemoetkomingen verder uit. Het kabinet hoopt de regelingen midden maart klaar te hebben. Informatie over de compensatie kunt u ook lezen op de website van de SVB.

Terug naar overzicht