Home » Nieuws » Update coronamaatregelen 12 januari 2021

Update coronamaatregelen 12 januari 2021

Update coronamaatregelen 12 januari 2021

In de persconferentie van vanavond is aangekondigd dat, indien dit veilig kan, het streven is om de scholen en kinderopvang vanaf 25 januari weer te openen. Wij richten ons daarom op openstelling vanaf 25 januari. Mocht het – gezien de onzekere situatie – toch in de komende weken onverantwoord blijken om 25 januari weer open te gaan, dan zullen wij u hier vanzelfsprekend tijdig over informeren.

Noodopvang vanaf 18 januari

Vanaf vrijdag 15 januari 11.00 uur kunt u als ouder noodopvang vanaf 18 januari aanvragen. Wij verzoeken u de noodopvang niet eerder aan te aanvragen. Mogelijk is de aanvraag dan niet meer zichtbaar voor ons.

KDV/BSO

  • Alle kinderen zijn afgemeld voor deze periode;
  • Indien één of beide ouder(s)/verzorger(s) in een cruciale beroepsgroep werkzaam is/zijn, kunt u zich aanmelden via het Ouderportaal. Dit doet u via mijn gegevens-> Aanvragen-> Datum->Tijdstip->Bevestigen. Bij betalingswijze kunt u kiezen voor “in rekening brengen” of “niet in rekening brengen”. Het maakt niet uit wat er aangevinkt wordt. Uw kind kan voor de gebruikelijke uren/dagen zoals opgenomen in uw contract bij ons terecht zonder extra betaling;
  • Aanvragen gedaan vóór 17.00 uur worden nog in de planning van de dag erna meegenomen.

Peuteropvang

  • De Peuteropvang groepen zijn gesloten;
  • Als u gebruik maakt van de Peuteropvang en werkzaam bent in een cruciaal beroep kunt u toch opvang aanvragen via planning@mik-piwgroep.nl;
  • Uw kind kan voor de gebruikelijke uren/dagen zoals opgenomen in uw contract bij ons terecht;
  • De planner van de locatie neemt dan contact met u op om te kijken op welke KDV locatie de opvang zal plaats vinden;
  • Aanvragen gedaan vóór 17.00 uur worden nog in de planning van de dag erna meegenomen.

Heeft u pas later in de week (vanaf de 20ste) opvang nodig? Dan hoeft u deze niet meteen a.s. vrijdag aan te vragen. Als we de aanvragen enigszins kunnen spreiden voorkomen we hopelijk dat de systemen vastlopen.

Het nieuwe jaar is gestart met veel onzekerheden. We zitten midden in een lockdown, met maatregelen die veel van iedereen vragen. Zeker van jonge gezinnen, die de zorg voor werk en gezin moeten zien te combineren. We realiseren ons dat dit geen gemakkelijke opgave is en wensen iedereen dan ook veel succes en veerkracht voor de komende periode.

Terug naar overzicht