Home » Nieuws » Update coronamaatregelen 14 december 2020

Update coronamaatregelen 14 december 2020

Update coronamaatregelen 14 december 2020

Maandagavond 14 december heeft het kabinet een ingrijpende lockdown afgekondigd omdat het aantal coronabesmettingen hard is opgelopen. Scholen en kinderopvang sluiten tot maandag 18 januari. BSO, kinderdagverblijven, peuteropvang en gastouderopvang tijdens reguliere tijden wordt wel voortgezet voor ouders in een cruciale beroepsgroep. We hadden dit graag anders gezien, maar hebben begrip voor het maatschappelijk belang. Daarom zetten we wederom de schouders eronder en hebben we de volgende vertaalslag naar onze organisatie gemaakt.

Vanaf woensdag 16 december zijn wij op al onze locaties van MIK en Spelenderwijs tijdens reguliere tijden uitsluitend open voor kinderen van ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep. Deze lijst vindt u terug op www.rijksoverheid.nl. Met behulp van deze beslisboom (die wij eerder met u gedeeld hebben) kunt u nagaan of uw kind naar de opvang mag komen.  

Concreet betekent dit voor u als ouder met een contract bij MIK het volgende:

  • Alle kinderen worden standaard afgemeld in het ouderportaal van MIK. Wij vragen u om vanwege de overbelasting van het systeem dit niet zelf te doen.
  • Vanaf dinsdag 15 december 13.00 kunt u zich als ouder met een cruciaal beroep aanmelden via de reguliere weg in het ouderportaal. Uw kind kan (mits de beslisboom een positieve uitkomst geeft) voor de gebruikelijke uren/dagen zoals opgenomen in uw contract gewoon bij ons terecht. In dat geval dient u uw kind aan te melden via het ouderportaal.
  • Als uw kind naar een locatie voor peuteropvang gaat of als er slechts een beperkt aantal aanmeldingen voor de BSO of kinderdagverblijf zijn, kijkt de planner persoonlijk met u mee op welke locatie uw kind terecht kan.  
  • Als uw kind een SMI-indicatie heeft wordt er vanaf morgen contact met u opgenomen of u opvang nodig heeft.

Compensatieregeling

De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, en:

  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Wij begrijpen dat de afgekondigde maatregelen u als ouder wederom raken. We hopen op uw begrip en houden u op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Hartelijke groet,

Raymond Clement
Bestuurder  MIK & PIW Groep

Terug naar overzicht