Home » Ouderportaal

MIK Ouderportaal 


INLOGGEN

Klik hier om in te loggen op het ouderportaal peuteropvang/kinderdagopvang/buitenschoolse opvang

Het MIK ouderportaal?

Via het MIK ouderportaal kunnen ouders bijvoorbeeld foto’s bekijken die in de groep van hun kind gemaakt zijn. Ze kunnen het digitale schriftje lezen, berichten van medewerkers/locatiemanager bekijken en zélf ook berichten sturen of stukjes in het digitale schriftje schrijven. 

Daarnaast is het heel eenvoudig om ruilingen en incidentele opvang aan te vragen via het ouderportaal. Super makkelijk!

De informatie is beschikbaar op elk moment van de dag. Met wekelijkse updates over de opvang. Overzichtelijk en digitaal toegankelijk via i-pad, pc of mobiel.


Alle ouders toegang

Alle ouders die klant zijn bij MIK hebben toegang tot het MIK ouderportaal. 

De foto’s in het ouderportaal worden alleen gedeeld met de ouders van de groep van uw kind. Deze foto’s mogen door ons niet (tenzij u anders heeft aangegeven) geplaatst worden op sociale media. Ouders die niet willen dat er foto's van hun kind gemaakt worden, geven dat aan bij de pedagogisch medewerker in de groep.