Het verhaal van MIK…

Al sinds 1913 in de kinderopvang!

Er was eens.....
De fundamenten van MIK Kinderopvang stammen al uit 1913. In 1907 had een groep notabelen uit Maastricht een melkfabriek opgericht, met het doel om gratis voeding en voedingsvoorlichting te verstrekken aan moeders die in de fabrieken werkten en hun kinderen niet de juiste voeding konden verstrekken. Het sterftecijfer onder zuigelingen betrof destijds niet minder dan 50%. Uit dit initiatief (Pro Infantibus) kwamen de consultatiebureau's voort en een crèche Juliana, genaamd naar het jonge Prinsesje Juliana. Er werden kinderen in de crèche kinderen opgevangen waar de thuissituatie dat vereiste. Dit liberale initiatief was uitzonderlijk in deze katholieke omgeving.

Crèche Juliana (als vereniging, later als stichting) ving in de voorbije eeuw ontzettend veel Maastrichtse kinderen op. De voorziening genoot van een grote belangstelling. Uit Crèche Juliana ontwikkelde zich een organisatie voor jeugdhulpverlening, die zich in de zestiger jaren van de crèche afsplitste en momenteel met anderen is omgevormd tot een grote organisatie voor jeugdhulpverlening in de Provincie Limburg.

Rijke historie
In de jaren 70 breidde de opvang zich verder uit en bereikte, mede dankzij de vrouwenbeweging, bredere doelgroepen. Crèche Juliana initieerde een samenwerkingsverband met andere kinderopvang aanbieders in de stad. Deze initiatieven resulteerden in 1990 tot de oprichting tot stichting KiM, die zich in het jaar 2000 omvormde tot MIK. Andere organisaties in Zuid Limburg sloten zich in de afgelopen periode bij de succesvolle organisatie aan en zij vormden samen een krachtige Kinderopvangorganisatie: MIK Kinderopvang. We zijn trots op onze rijke historie!

De missie van MIK

Wij maken het verschil door te investeren in het geluk en de ontwikkeling van álle kinderen zodat zij vol zelfvertrouwen kansrijk in de samenleving van nu en morgen kunnen bijdragen. MIK is vooruitstrevend  in de brede Kinderopvang- en IKC ontwikkeling en is daarmee de waardevolle, verbindende en betrouwbare partner voor alle ouders, onderwijsinstellingen en andere ketenpartners.

Vandaag de dag

Vanaf 1 september 2019 is MIK & PIW Groep gefuseerd. Meer informatie over de nieuwe fusieorganisatie? Kijk op www.mik-piwgroep.nl

Meer weten over MIK en onze kernwaarden? Spiek dan even hier.