Home » Peuteropvang » Gemeente Echt-Susteren (Nieuwstadt)

Gemeente Echt-Susteren (Nieuwstadt)                               

Wet kinderopvang:

Ouders die (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag die aangevraagd kan worden bij de belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezins)inkomen.

U bepaalt zelf hoeveel ochtenden peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) u wilt afnemen. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u altijd gebruik van 4 ochtenden peuteropvang. 

Gesubsidieerde opvang:

Ouders die niet (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten van de gemeente Echt-Susteren. U maakt gebruik van 2 ochtenden peuteropvang. De ouderbijdrage is tot 1-4-2023 € 59,78 en na 1-4-2023 € 60,78.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u gebruik van 3 ochtenden peuteropvang.
De ouderbijdrage is € 19,20 per maand.