Home » Peuteropvang » Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht

Wet Kinderopvang:

Ouders die (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag die aangevraagd kan worden bij de belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezins)inkomen.

U bepaalt zelf hoeveel dagdelen peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) u wilt afnemen. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u altijd gebruik van 4 dagdelen peuteropvang. U betaalt een ouderbijdrage voor 2 ochtenden. Het derde en vierde dagdeel zijn dus gratis.

Gesubsidieerde opvang:

Ouders die niet (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten van de gemeente Maastricht. U maakt gebruik van 2 dagdelen peuteropvang. De ouderbijdrage is afhankelijk van de hoogte van het (gezins)inkomen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u altijd gebruik van 4 dagdelen peuteropvang. U betaalt een ouderbijdrage voor 2 dagdelen. Het derde en vierde dagdeel zijn dus gratis.

Leeftijd kinderen:
Voor ouders die vallen onder de Wet Kinderopvang gelden regels van de overheid. Opvang is mogelijk voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Voor ouders die niet onder de Wet Kinderopvang vallen gelden de regels van de Gemeente Maastricht. Zij hebben bepaald dat kinderen van 2,5 tot 4 jaar gebruik kunnen maken van een peutervang.

Ouderbijdragetabellen

Kwartaal 1 - 2023
Kwartaal 2, 3 en 4 - 2023