Home » Peuteropvang » Gemeente Sittard-Geleen (Born)

Gemeente Sittard-Geleen (Born)        

Wet kinderopvang:

Ouders die (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag die aangevraagd kan worden bij de belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezins)inkomen.

U kunt gebruik maken van 2 ochtenden peuteropvang.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u gebruik van 4 ochtenden peuteropvang. U betaalt voor twee ochtenden; de derde en vierde ochtend zijn gratis.

Gesubsidieerde opvang:

Ouders die niet (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten van de gemeente Sittard-Geleen. U maakt gebruik van 2 ochtenden peuteropvang. De ouderbijdrage is afhankelijk van het (gezins)inkomen. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u gebruik van 4 ochtenden peuteropvang. U betaalt voor twee ochtenden, de derde en vierde ochtend zijn gratis. 

Ouderbijdragetabellen

Kwartaal 1 - 2023
Kwartaal 2, 3 en 4 - 2023