Home » Peuteropvang » Gemeente Stein (Elsloo)

Gemeente Stein (Elsloo)

Wet kinderopvang:

Ouders die (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag die aangevraagd kan worden bij de belastingdienst. 

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezins)inkomen.

Ouders kunnen gebruik maken van 2 ochtenden peuteropvang.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u gebruik van 4 ochtenden peuteropvang. U betaalt voor twee ochtenden; de derde en de vierde ochtend zijn gratis.

Gesubsidieerde opvang:

Ouders die niet (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten van de gemeente Stein. U maakt gebruik van 2 ochtenden peuteropvang. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u gebruik van 4 ochtenden peuteropvang. U betaalt voor 2 ochtenden, de derde en de vierde ochtend zijn gratis. 

Ouderbijdragetabellen

Kwartaal 1 - 2023
Kwartaal 2, 3 en 4 - 2023