Home » Peuteropvang » Gemeente Valkenburg

Gemeente Valkenburg

Wet kinderopvang:

Ouders die (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag die aangevraagd kan worden bij de belastingdienst. 

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het (gezins)inkomen. Ouders kunnen zelf bepalen hoeveel ochtenden peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) ze willen afnemen. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u gebruik van 4 ochtenden peuteropvang. U betaalt voor twee ochtenden; de derde en vierde ochtend zijn gratis.

Gesubsidieerde opvang:

Ouders die niet (beiden) werken en/of studeren krijgen een bijdrage in de kosten van de gemeente Valkenburg. U maakt gebruik van 2 ochtenden peuteropvang. De ouderbijdrage is afhankelijk van het (gezins)inkomen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
Als u in het bezit bent van een VVE verklaring (via het consultatiebureau) maakt u gebruik van 4 ochtenden peuteropvang. U betaalt voor twee ochtenden; de derde en vierde ochtend zijn gratis.

Ouderbijdragetabellen

Kwartaal 1 - 2023
Kwartaal 2,3 en 4 - 2023