Home » Peuteropvang » Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVE, Speelplezier & MIK

Taal als belangrijkste ontwikkelinstrument 

Op veel locaties van de kinderdagopvang en peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) bieden wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE wordt ingezet om de ontwikkeling van peuters en kleuters te stimuleren en onderwijsachterstanden te voorkomen. Taal wordt als hét middel gebruikt om de speel- en leefwereld van uw kind te verrijken. Maar er is meer.... 

Met de werkwijze van VVE:

  • raakt uw kind op een speelse en creatieve manier vertrouwd met nieuwe woorden en begrippen;
  • geniet uw kind van motorische spelletjes, denkoefeningetjes etc. samen met groepsgenootjes;
  • groeit het plezier en zelfvertrouwen van uw kind;
  • ziet en hoort u regelmatig in woord en beeld wat uw kind leert;
  • wordt er een bijdrage geleverd aan een goede start op de basisschool.

Ieder moment van de opvangdag kan uw kind zich dus spelenderwijs ontwikkelen, waarbij taal een vast onderdeel is van de invulling van de dag. Dus 11 uur per dag, 5 dagen per week toTaalontwikkeling!

Dagelijks wordt aangesloten bij het spel van kinderen dat wordt verrijkt met nieuwe woorden en nieuwe begrippen zodat ieder kind, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier, zijn wereld groter kan maken. VVE gebruikt naast taal bijvoorbeeld ook de inrichting van de groepsruimten, de speelhoeken en de materialen om de totale ontwikkeling te stimuleren.

VVE-methodes (waaronder bijvoorbeeld 'Speelplezier') worden vaak op basisscholen in de groepen 1 t/m 3 gebruikt. Onze werkwijze sluit dus naadloos aan op het onderwijs van nu!