Home » Peuteropvang » Voorbereiding op de basisschool

Voorbereiding op de basisschool

MIK bereidt samen met ouders, kinderen voor op het onderwijs!

Wanneer uw kind bij ons naar de peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal) komt, wordt het op een goede manier voorbereid op het basisonderwijs.

Hoe we dat doen?
Als eerste door het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de methode Speelplezier (Maastricht, Sittard, Geleen). Deze methode wordt ook veelvuldig ingezet in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Uw kind is hier dus al vertrouwd mee!

Ook kunnen we in gesprek gaan met de aanstaande leerkracht van uw kind. Natuurlijk doen we dit alleen in overleg met u, de ouder. Waardevolle informatie over wat uw kind leuk vindt, waar het goed in is, of waar het nog wat ondersteuning bij nodig heeft, wordt overgedragen.