Home » Samenwerken » Samenwerken met partners

Scholen & MIK

Opvang en onderwijs hand in hand!

Het integraal kindcentrum (IKC)

MIK participeert steeds vaker in een integraal kindcentrum. In een IKC gaan opvang en onderwijs hand in hand. Kinderen vanaf 0 tot 13 jaar zitten onder één dak. Van baby, naar peuter, tot kleuter: uw kind hoeft niet te ‘verhuizen.’ 

Maar het IKC biedt veel meer dan het alleen onder één dak zitten. De lijnen zijn kort en er vindt een optimale afstemming plaats tussen opvang en onderwijs. Uiteindelijk moet de scheidslijn tussen opvang en onderwijs helemaal niet meer bestaan, en alles vanuit één visie en één team worden aangeboden. 

Zo ver zijn we nog niet, maar we zijn hard op weg! MIK heeft een goede samenwerking met het basisonderwijs en in de praktijk blijkt dat we elkaar prima kunnen vinden.

Aangesloten basisscholen

Elke BSO is gekoppeld aan 1 of meerdere scholen. Als een school is aangesloten bij MIK, wil dit zeggen dat:

  • MIK het vervoer verzorgt van betreffende scholen naar de BSO. Dit kan te voet, per fiets of taxi en is per school verschillend geregeld.
  • MIK rekening houdt met vakantie- en sluitingsdagen van desbetreffende scholen. MIK is op deze dagen geopend.

Hier vind je alle basisscholen die zijn aangesloten bij onze locaties.