Home » Samenwerken » Samenwerken met ouders

Ouders & MIK

Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk!

Wanneer uw kind naar een locatie van MIK gaat, heeft u natuurlijk veelvuldig contact met de pedagogisch medewerkers bij het brengen en halen van uw kind. We nemen hier graag de tijd voor. Het is belangrijk dat u kunt vertellen over eventuele bijzonderheden of gebeurtenissen met betrekking tot uw kind. Zo kunnen wij daar goed op inspelen.

Naast het dagelijkse contact, betrekken wij ouders ook in ons beleid. Wat vindt u goed gaan? Wat kan nog beter? Wat is uw mening? MIK heeft dan ook voor elke locatie een oudercommissie (OC) ingesteld. Afgevaardigden uit deze commissies nemen plaats in de centrale oudercommissie (COC).

Denkt u met ons mee?

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de oudercommissie van uw locatie of de COC. Zo heeft u adviesrecht op o.a. ons pedagogisch beleid, voedingsbeleid, veiligheid en hygiëne.

Heeft u vragen of zich wilt aanmelden voor een (C)OC? Neemt u dan gerust contact met ons op!

(Centrale) oudercommissie :  cocmik-spelenderwijs@gmail.com